Ga naar de inhoud


Klachtencommissie CVP Wzd

Welkom op de website van de Klachtencommissie CVP Wzd.

De Landelijke Faciliteit CVP neemt klachten van cliënten en vertegenwoordigers over het werk van cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van Wet zorg en dwang (hierna CVP Wzd) serieus. De Landelijke Faciliteit CVP heeft daarom een onafhankelijke klachtencommissie in het leven geroepen. De Landelijke Faciliteit CVP acht een onafhankelijke klachtencommissie tevens van belang voor de handhaving van de kwaliteit van het werk van de CVP‘en.  

De Klachtencommissie behandelt klachten over de werkzaamheden van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd die in dienst zijn van CVP-aanbieders. 

Op deze website vindt u informatie over wie er in de commissie zit, de werkwijze en de klachtenregeling. Ook kunt u hier de jaarverslagen raadplegen. 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij graag van u via de mail of telefonisch.