Meteen naar de inhoud


Klachtencommissie CVP Wzd

Welkom op de website van de Klachtencommissie CVP Wzd.
De Landelijke Faciliteit CVP neemt klachten van cliënten en vertegenwoordigers die betrekking hebben op het functioneren van cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (verder te noemen CVP-en) die in dienst zijn van CVP-aanbieders, serieus. De Landelijke Faciliteit CVP vindt het gewenst en noodzakelijk daartoe een onafhankelijke klachtencommissie in te richten en in stand te houden. De Landelijke Faciliteit CVP acht een onafhankelijke klachtencommissie tevens van belang voor de handhaving van de kwaliteit van het werk van de CVP‘en.  
De Klachtencommissie gaat over de werkzaamheden van de cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang. 
Op deze website vindt u informatie over wie er in de commissie zit, de werkwijze, het klachtenformulier, maar ook het stroomdiagram. Tevens kunt u de klachtenregeling of het jaarverslag raadplegen. 
Mocht u vragen hebben, dan horen wij graag van u via de mail of telefonisch.