Ga naar de inhoud


Jolanda Spelten-Biro 

Jolanda is een van de leden van de Klachtencommissie.

Buiten deze Klachtencommissie is Jolanda Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon bij diverse zorgaanbieders: Sherpa, Amerpoort, ASVZ, Nidos en Kadera (WKKGZ). 

Zij heeft de opleiding Klachtenfunctionaris in de zorg afgerond eveneens als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit. Sinds kort is zij gestart met een opleiding Mediation.


Susanne Gondrie – Belt 

Susanne heeft diverse opleidingen afgerond, zoals Nederlands recht, staats- en bestuursrecht aan Universiteit Nijmegen en is bijgeschoold in Gezondheidsrecht aan de Julius Academy van de Universiteit Utrecht.

Werkervaring heeft Susanne opgebouwd als ambtelijk secretaris klachtencommissies bij Avans Hogeschool in Tilburg, bij O.R. Schoevers en bij O.R. Orthopedagogisch Centrum Brabant en als juridisch beleidsmedewerker bij Amarant.

Op het moment bekleedt ze een functie als secretaris bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg te Best en bij Stichting Behoud Odulphuskerk te Best. Tevens is Susanne juridisch adviseur regionale klachtencommissie, ambtelijk secretaris en juridisch adviseur klachtencommissie bij Lunet Zorg en lid van het bestuur van het Gehandicapten Platform Best. 


Jonneke Naber

Jonneke draagt als jurist graag bij aan de onafhankelijke beoordeling van klachten over CVP-ers die het vertrouwen in en de kwaliteit van het werk van de CVP-ers versterken.

Buiten deze Klachtencommissie is Jonneke lang werkzaam geweest bij het College voor de Rechten van de Mens en heeft daar ondermeer geadviseerd over de Wvggz, Wzd en de wetgeving curatele, bewind en mentorschap.

Zij volgde met goed gevolg de Grotius specialisatieopleiding Gezondheidsrecht. Momenteel werkt zij als juridisch adviseur bij Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.


Daniëlle Brinkers – Wildschut

Bijna 30 jaar geleden is Daniëlle begonnen als verpleegkundige in de zorg. In de loop van de jaren heeft zij verschillende functies bekleed, zoals teamleider hospice, psychologisch medewerker, behandelaar/begeleider van mensen met een niet aangeboren hersenletsel en coördinator borgbureau.

In 2013 is zij begonnen als cliëntvertrouwenspersoon en in 2015 ook als klachtenfunctionaris. Zij heeft in 2015 INITIUM opgericht waar ze als onafhankelijk vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris werkt. Hierdoor werkt ze bij veel zorgaanbieders, zoals Siza, Libra Revalidatie & Audiologie, Instituut Verbeeten, Prisma, Senzer en diverse kleine organisaties.

Naast haar rol binnen de klachtencommissie is ze lid van de klachtencommissie GGZ en Lid Raad van Toezicht bij een thuiszorgorganisatie.